AANVULLENDE INFORMATIE.
ADDITIONAL INFORMATION.

JEAN MICHEL CAUBO.
geboren:28-4-1891 te Maastricht.
overleden:13-2-1945 te Dautmergen.INHOUD.

1.  UITTREKSEL UIT OVERLIJDENSREGISTER.
2.  LAATSTE RUSTPLAATS.
3.  DOCUMENTEN UIT CONCENTRATIEKAMP.
4.  OFFICIAL CONCENTRATION CAMP RECORDS.
5.  PUBLICATIES.
6.  ERKENNING WEIDNER FOUNDATION.
7.  OPROEP/APPEAL YAD VASHEM.
8.  PRESENTATIE BOEK GEWONE HELDEN de DUTCH-PARIS ONTSNAPPINGSLIJN.

UITTREKSEL UIT OVERLIJDENSREGISTER
DE LAATSTE RUSTPLAATS VAN JEAN MICHEL CAUBO

Op het afschrift van het Uittreksel uit het Overlijdensregister, afgegeven door de burgerlijke stand van de gemeente Schömberg, staat aangegeven dat Jean Michel Caubo woonachtig in Schömberg - arbeitslager Dautmergen is overleden op
13 februari 1945 om 15.00 uur.
Op dit uittreksel staat ook vermeld:
Holländer
Ehrenfriedhof
bei Schömberg

Aangenomen moet dan ook worden dat Jean Michel één van de 1777 doden is die zijn herbegraven op het Ere-kerkhof in Schömberg.

Het Ere-kerkhof van de concentratiekampen Schömberg/Dautmergen.

In Schömberg was van december 1943 tot april 1945 een Aussenkommando van het concentratiekamp Natzweiler/Elzas (kamp van de Gruppe Wüste*) gesitueerd.
De gevangenen (aantal onbekend) werden ingezet bij het ontginnen van leisteen (voor de productie van olie).
Als gevolg van de catastrofale levens- en arbeidsomstandigheden stierven velen van hen. Ze werden in massagraven in Schönhager Loch begraven.
Na het einde van de nazitijd begonnen eind augustus 1945 de opgravingswerkzaamheden, waarvoor Duitse krijgsgevangenen en een gedeelte van de bevolking onder toezicht van het Franse militaire bestuur werden ingezet. Enkele inwoners van Schömberg waren bekend met het bestaan van de massagraven. In totaal werden 75 graven ontdekt, waarin een verschillend aantal lijken werden aangetroffen. Sommige waren uitgegraven voor één of twee, andere voor wel in totaal 53 lijken.
De overblijfselen werden overgebracht naar een Ere-kerkhof aan de weg van Schömberg naar Dautmergen. Hier werden in totaal 1740 doden uit de kampen Dautmergen, Dormettingen en Schömberg bijgezet.

Ook in Dautmergen was van augustus 1944 tot april 1945 een Aussenkommando van het concentratiekamp Natzweiler/Elzas (Gruppe Wüste*) gesitueerd.
Ook hier waren onder catastrofale levens- en arbeidsomstandigheden tot wel 2000 gevangenen ondergebracht. Net als in Schömberg was hun werk het ontginnen van leisteen in de omgeving.
Nadat in de eerste weken dagelijks 40 tot 50 gevangenen stierven, verbeterden de omstandigheden enigszins onder de KZ-commandant Erwin Dold. Deze commandant zette zich, met gevaar voor eigen leven, in voor betere levensomstandigheden in het kamp, ondanks de tegenstand van de SS en de Organisation Todt. Erwin Dold werd in 1947, tijdens het proces voor het Franse Militaire Tribunaal in Rastatt, op voorspraak van talrijke gevangenen uit Dautmergen als enige KZ-commandant uit de nazitijd vrijgesproken.
Ook in Dautmergen begon men eind augustus 1945 met het opgraven van de lijken, die ongeveer 300 tot 400 meter van het kamp Dautmergen in een voormalig mijngebied waren begraven. Ongeveer 80 oorlogsmisdadigers uit interneringskampen en 75 voormalige NDSAP-leden moesten dit werk uitvoeren. Binnen een maand konden de meeste lijken worden herbegraven.

Op 23 oktober 1946 werd het Ere-kerkhof Schömberg ingewijd.
In totaal rusten hier 1777 doden uit de massagraven van de kampen Dautmergen, Dormettingen en Schömberg.

verwijzingsbordherdenkingsplaats herdenkingsmonumentde begraafplaats

Bron: Publicatie Alemannia Judaica - Arbeidsgemeinschaft für die Erforschung der Geschichte der Juden im süddeutschen und angrenzenden Raum.
Foto's: Hahn.

*)

Onderneming Wüste

Onder deze schuilnaam werd in 1944 de bouw van 10 leisteen-ontginningswerken aangekondigd.
Met dit project werd geprobeerd om uit leisteen olie te winnen, zodat de brandstoftoevoer veilig zou worden gesteld.
De SS stelde hiervoor, voor zeven concentratiekampen, in totaal 10.000 gevangenen ter beschikking die als goedkope arbeidskrachten konden worden uitgebuit.
De hooggestelde verwachtingen van het nazi-regime kwamen echter niet uit. De productie kwam tot het einde van de oorlog ternauwernood op gang.
Dit project was een onzinnige en zinlose onderneming die in korte tijd 3480 mensen het leven kostte. Daarbij komt nog een onbekend aantal doden, die na het opheffen van de kampen, tijdens de Todesmärschen van uitputting stierven of door de SS werden doodgeschoten.


NIEUW HERDENKINGSMONUMENT

foto 1:Nieuw monument met de namen van de slachtoffers.
foto 2:Namen van de 6 Nederlandse slachtoffers.
          Schrekel moet zijn Charles Spreksel.
foto 3:Kinderen Fontaine en Cees de Brouwer.


foto 4: Document met informatie over de 6 Nederlanders.
            Geboorteplaats van Onvlee is Leiden.
            Schrekdel moet zijn Spreksel en de geboorteplaats is Heerlen.

Zoals hierboven is omschreven gaan we ervan uit dat Jean is begraven op de Erebegraafplaats in Dautmergen/Schömberg.
In 2008 is er een nieuw herdenkingsmonument geplaatst op ongeveer 100m afstand van het gedenkteken bij het massagraf. Op dit monument zijn de namen vermeld van de 1777 slachtoffers waaronder 6 Nederlanders die op de Erebegraafplaats zijn herbegraven.
Op het bestaan van dit monument werden we geattendeerd door Cees de Brouwer en Leny Fontaine. De vader van de kinderen Fontaine ligt hier ook begraven en zijn naam staat, naast die van Jean, vermeld op het monument. Pas in mei 2010 hebben zij dit ontdekt en eindelijk na 65 jaar was er duidelijkheid over het lot van hun vader.
Na de ontdekking hebben ze nog diezelfde maand een bezoek gebracht aan de Erebegraafplaats. Een publicatie over dit bezoek is hier te lezen.DOCUMENTEN UIT CONCENTRATIEKAMP *)
(OFFICIAL CONCENTRATION CAMP RECORDS *)VRAGENLIJST VOOR GEVANGENEN
(QUESTIONNAIRE FOR THE CONCENTRATION CAMP INMATES)


LIJST PERSOONLIJKE BEZITTINGEN
(LIST OF PERSONAL BELONGINGS)

KAARTSYSTEEM VAN OVERLEDENEN
(CONCENTRATION CAMP RECORD OF JEAN M. CAUBO'S DEATH)

Note: No record or entry regarding his burial.


LABEL
(BAGGAGE TAG)

DOSSIER GEVANGENE
(A NATZWEILER CONCENTRATION CAMP DOCUMENT)

It is a checklist of documents and personal belongings.

TRANSPORTLIJST
(TRANSPORTATION MANIFEST)
Noot: Deze transportlijst bevat een lange lijst met namen van gevangenen die vanuit Dachau naar verschillende concentratiekampen werden getransporteerd. Jean's naam staat onder nummer 149 op de lijst.
Note: It is a long list of names of prisoners being transported from Dachau to various Concentration camps.
It consists of 179 pages. Jean M. Caubo is listed as number 149.
*) Obtained from The United States Holocaust Museum in Washington DC, USA.


*) Officiële documenten uit het concentratiekamp, waarvan de originelen zich bevinden in
The United States Holocaust Museum in Washington DC, USA.

PUBLICATIESINGEZONDEN STUK HET PAROOL

Eén van de voorvechters, die alles in het werk stelt om de erkenning van Jean Michel als Rechtvaardige onder de Volkeren door Yad Vashem gerealiseerd te krijgen, is Maarten Eliasar uit Amsterdam. Een uitzending van Netwerk, waarin werd ingegaan op een afwijzing door Yad Vashem van een ingediend verzoek tot erkenning, was voor hem aanleiding tot het schrijven van onderstaand ingezonden stuk in het Parool van 20 maart 2009.PUBLICATIE IN "DE KRANT" nummer 494 januari 2011.
(Monthly magazine for Canadians and Americans of Dutch origin)

Geschreven door Harry Caubo Ivins Utah USA.
(Klik op onderstaande link.)

Publicatie De Krant


ERKENNING VERZETSWERK JEAN MICHEL DOOR WEIDNER FOUNDATION

Zoals al of niet bekend, is Harry Caubo uit Ivins Utah USA al geruime tijd bezig om Jean Michel Caubo erkent te krijgen als "Rechtvaardige onder de Volkeren" de onderscheiding van Yad Vashem.
Hierbij heeft hij ook ondersteuning gekregen van de president van de John Henry Weidner Foundation in de USA. Deze president Kurt Ganter heeft in een brief op 28 mei 2008 uiting gegeven aan zijn gevoel van erkenning en waardering voor het verzetswerk wat Jean Michel heeft gedaan.
De brief is hieronder opgenomen.NEDERLANDSE VERTALINGDE JOHN HENRY WEIDNER STICHTING

Dhr J. H. Caubo
Ivins Utah 84738.
USA.

28 mei 2008.

Geachte mijnheer Caubo,

Mijn naam is Kurt Ganter.
Ik ben president van de John Henry Weidner Stichting, die als doel heeft "het cultiveren van de altruïstische geest". Onze stichting bestaat uit vrijwilligers en is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de privé bibliotheek van Jean Henri Weidner, de organisator van de “Dutch-Paris ontsnappingsroute”, een ontsnappingsroute van het Nederlands verzet.

Gedurende de afgelopen vijf jaar, tijdens het inventariseren en vertalen van de elf voet hoge stapel correspondentie, ons nagelaten door Jean Weidner, zijn we personen tegengekomen die, vaak met groot gevaar voor zichzelf en hun familie, behoorden tot de meer dan driehonderd medewerkers van de Dutch-Paris lijn. Deze “redders” werkten anoniem en zonder een beloning te verwachten. Zij waren gemotiveerd door een gevoel van rechtvaardigheid, plicht en mededogen met degenen die achtervolgd werden door de SS en de Franse collaborateurs met de vijand.

Het is duidelijk dat veel van de medewerkers aan deze "lijn" in het geheim werkten. Het waren onbaatzuchtige personen wier bijdrage van groot belang was voor het functioneren van de lijn. Omdat ze in stilte en anoniem hielpen zullen hun dappere daden, met het risico van marteling, gevangenschap of executie nooit erkend worden.
Sprekend over deze periode zei Rabbi Harold Schulweiss eens "Temidden van absolute duisternis waren er vonken van hoop”.
Naar mijn mening was Jean Caubo “een van die vonken van hoop”.

Ik schrijf dit aan u als iemand die kennis heeft genomen van Jean Caubo’s dapperheid en dit waardeert.
Jean Caubo werkte in het geheim, maar het is duidelijk dat gedurende die verschrikkelijke periode, hij een voorbeeld was van een grote menslievendheid.

Ik wil U laten weten dat Jean Caubo’s daden voor de Dutch-Paris lijn worden erkend en gewaardeerd door degenen die toegang hebben tot Jean Weidner’s persoonlijke papieren.
De familie van Jean Caubo, in het bijzonder Jean’s zoon Henri en dochter Jeannine, hebben een goede reden om trots te zijn op hetgeen hun vader heeft gedaan voor hen die hun leven aan hem toevertrouwden.


Hoogachtend,

(Getekend) Kurt Ganter.

Dr. Kurt Ganter, President
The John Henry Weidner Foundation
for the Cultivation of the Altruistic Spirit
Phippsburg, Maine.


Yad Vashem.

Zoals in het onderdeel GESCHIEDENIS is te lezen is Jean Caubo na de oorlog op diverse manieren onderscheiden en herdacht. Vooral voor de kinderen moet dat een troost zijn geweest.

Zijn neef Harry uit Utah USA vond echter, nadat hij een aantal jaren geleden het Holocaust Memorial Museum in Washington DC had bezocht, dat er nog een onderscheiding ontbrak en wel de onderscheiding van Yad Vashem "Rechtvaardigen onder de Volkeren". Deze wordt gegeven aan niet-joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog één of meer joden hebben gered.
Sindsdien heeft hij zich daar voor de volle honderd procent voor ingezet. Hij heeft alle beschikbare informatie verzameld en uiteindelijk een verzoek ingediend bij Yad Vashem in Israël. Na enige tijd bemerkte hij dat hij een lange en moeizame weg was ingeslagen. Keer op keer kreeg hij te horen dat er onvoldoende bewijs voorhanden was. Nieuwe informatie leek geen of weinig invloed te hebben en uiteindelijk begon zelfs hij de moed te verliezen.

Begin dit jaar leek ineens alles te veranderen. Een bezoeker van de Caubo-website, die in Schin op Geul de plaquette ter herdenking van o.a. Jean had gezien, bood aan om actief de aanvraag bij Yad Vashem te ondersteunen.
Zijn joodse vader en grootvader waren in de oorlog uit Nederland gevlucht en waren in contact gekomen met Jean Weidner en Dutch-Paris. Zijn vader overleefde de verschrikkingen van de oorlog. Helaas werd zijn grootvader in Auschwitz vermoord.
Vanuit deze achtergrond werd het verzoek nieuw leven ingeblazen en ook de Weidner Foundation in Amerika bood ondersteuning aan. Maar desondanks bleek ook nu dat het ontbreken van een getuigenis van een overlevende en/of andere ooggetuige een belemmering bleef voor de toekenning.

Van de kinderen van Jean is alleen Jeannine nog in leven en zij zou zeer vereerd zijn met deze onderscheiding voor haar vader, wat neef Harry stimuleert om ondanks alles toch door te gaan.

Het wachten is nu op een klein wondertje !!!

Het zoeken is naar iemand die Jean Michel Caubo heeft gekend.
Het gaat hierbij met name om het verzetswerk dat Jean tijdens de Tweede Wereldoorlog in Parijs heeft gedaan. Hij was toen werkzaam bij Wagon Lits International.
In de periode 1920 tot begin 1940 werkte hij in de internationale trein Amsterdam-Parijs. Toen deze trein in de oorlog kwam te vervallen werkte hij op het Gare du Nord in Parijs.
Gedurende deze oorlogsjaren tot aan zijn arrestatie in 1944, moet hij als lid van Dutch-Paris, zowel in de trein als op het station Gare du Nord joden hebben geholpen te ontsnappen naar Spanje en Zwitserland.

Het is mogelijk dat er nog overlevenden zijn of kinderen of familie van vluchtelingen die zich uit deze tijd iets kunnen herinneren. Alle aanvullende informatie is bijzonder welkom.

Een mailtje aan:  zorgt misschien voor het wonder.


Request for Help and Information.

If there is anyone who has known Jean Michel CAUBO:

We need more information about the Resistance work he did during WW II in Paris, while he was employed by WagonsLits International. Initially, during the twenties, thirties and early forties he worked on board the trains between Amsterdam and Paris. Later on, due to the war, this train service stopped. He then continued to work from an office at the Gare du Nord in Paris, still employed by the WagonsLits. From that office, he continued to assist Jews who were fleeing from persecution and direct them to escape routes to Spain and Switzerland. He did this until his arrest by the Gestapo in 1944 and he died in a concentration camp in February 1945.

If there is anyone who has additional Information please contact us via our E-mails below. It is possible that there are still some survivors who were very young during the war years and were assisted by him. Or: children and family of survivors, who are still alive or remember stories told by escapees involving help they received from Jean Michel Caubo.
Mr Caubo was a member of the Dutch-Paris resistance organization, led by Jean Weidner, who passed away in the United States in 1994.

NOTE: For the complete story of Jean Caubo's life (in English) go to "History English Version".

Contacts:
Oproep aan Yad Vashem.

Een drietal bezorgde mede-burgers, Charles Boissevain, Maarten Eliasar en Dick Verkijk, hebben een oproep gedaan aan Yad Vashem om de criteria, die worden gehanteerd bij de beoordeling of iemand in aanmerking kom voor de onderscheiding "Rechtvaardigen onder de Volkeren", te herzien.

-appeal aan Yad Vashem 21 april 2009 en een afschrift aan Shimon Peres ondertekend door ruim 220 sympathisanten.
-artikel in het Parool 27 april 2009.
-uitzending Netwerk woensdag 29 april 2009.
-persbericht o.a. naar het A.N.P.
-opstart website www.yadvashemappeal.nl 27 april 2009.

De tekst van het "Appeal", een overzicht van de ondertekenaars en een aantal "Cries from the heart" zijn hieronder opgenomen.


APPEAL.

Whosoever saves a single life, saves an entire universe (Mishnah, Sanhedrin 4:5)

To: Mrs. Irena Steinfeldt, Director,
Righteous Among the Nations Department,
Yad Vashem, The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority
Jerusalem, Israel.


cc:
Mr. Shimon Peres, President of the State of Israel
Mr. Nathan Eitan, Director-General, Yad Vashem, Jersualem, Israel
Mrs. Nannie Beekman, Yad Vashem, Righteous Among the Nations Dept., Jerusalem, Israel
Mrs. Anne Dunkelgrun-Friedman, Embassy of Israel, The Hague, The Netherlands

21 April, 2009

Re: Appeal

We, the undersigned, highly respect the honor of a person being recognized by Yad Vashem as a Righteous Among the Nations. From this perspective we would like to express our sincere and deep concern regarding the criteria presently used by Yad Vashem’s Commission for the Designation of the Righteous.

In this appeal we would like, as an example, to refer to two cases.

Case 1: the Hollebrands and Eggink families

The Award was applied for the families Hollebrands and Eggink who provided hiding for the three children (four, eight and ten years old) of the Sanders family. The Jewish parents were members of the “Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden”, a liberal Christian denomination. The Award was denied. In an e-mail in this case to one of the undersigned, Dick Verkijk, you justify denying the Award by stating that the Yad Vashem Commission does not follow “the Nazi definition of the victim” and that it only pays “tribute to those who risked their lives to save Jews, not those who risked their lives for other purposes, such as saving other people who were victimized by the Nazi’s.” This allows only one interpretation: the Sanders children fall in the eyes of the Commission in the category “other victims”. In other words: the Hollebrands and Eggink families were not considered to have saved Jews. Consequently, they did not qualify to be recognized as a “Righteous Among the Nations”.

The fact that on September 10, 1943, the children died in the gas chamber of Auschwitz, apparently was less important to the Commission than the membership of their parents of a non-Jewish denomination. For the undersigned, the Commission’s discrimination between persecuted and murdered “Christian” Jews and “non-Christian” Jews is unacceptable. They shared the same fate and should be treated accordingly.

Case 2: Jean Michel Caubo

The Award was applied also for Jean M. Caubo. He was a member of the rescue network Dutch-Paris which saved the lives of over a thousand Dutch refugees, bringing them through many links from the Netherlands to Switzerland and Spain. About 800 of them were Jewish compatriots. Caubo was based in Paris and was responsible for guiding the refugees out of the Gare du Nord station into Paris, and providing food and shelter for their onward journey. In February 1944, he was arrested, sent to the “Nacht und Nebel-camp” Dautmergen where he died at the end of 1944.

The father and grandfather of one of the undersigned, Maarten Eliasar, were among those Jewish compatriots probably going through the hands of Mr. Caubo.

For many years the son/grandson has been trying in vain to get Mr. Caubo honored with the Yad Vashem Award. Although documents found in the files of the Dutch Ministry of Defense proved that Mr. Caubo helped Jewish compatriots while risking his life, the Commission concluded he did not qualify to be recognized because, and we quote, “[....] what is needed to Award the title of Righteous is to prove that a person acted with the purpose of rescuing Jews [....]. Mr. Caubo was acting as part of a network and [....] was helping the people that were sent to him, Jews and non-Jews alike.” The view of the Commission seems to imply that he only would have qualified if he would have refused aid to the non-Jewish refugees (members of the Dutch resistance and Allied pilots).

Also in this case, we find the Commission’s criterion unacceptable.

Conclusion

We urgently ask the Yad Vashem’s Commission for the Designation of the Righteous to reconsider its criteria. We quote the words spoken by Mr.Nathan Eitan when he was appointed Director-General (source: www.yadvashem.org, press release): “I feel a great obligation and responsibility alongside the challenge of helping to bring the organization into a new age.” We strongly believe that this new age also makes it necessary to review the criteria used by the organization. According to many of our compatriots, the Award has lost a great deal of its value. The only way to restore the integrity of the Award is a public statement of Yad Vashem that it considers all persecuted and murdered Jews equally, regardless whether they had a religion or not, and regardless what kind of religion they adhered to. Yad Vashem should also publicly declare that anybody who saved the lives of Jews qualifies regardless whether he or she also saved the lives of non-Jewish people.

We learned that some recipients of the Yad Vashem Award are so distressed about the Commission’s decisions that they are considering returning their Award. We strongly advised them not to do so but wait and see first what the result of this appeal will be.

We understand that the authorities of the organization need some time to reflect on our appeal, but we hope to hear from you very soon.

Sincerely yours,

Charles Boissevain
Maarten Eliasar
Dick Verkijk


on behalf the undersigned (in alphabetical order):


Although by sending our Appeal we only asked people to sign it, quite a few of them could not withstand to write also about their feelings related to the reasoning of the Commission's decisions. We have added a few of these comments as “Cries from the heart”, sent to all recipients of this appeal (to view, scroll down to end of list of names).


-Abdu, Abdulaziz; Diemen; son-in-law of survivors by hiding; relative of Holocaust victims.
-Abdu-de Vries, Sara; Diemen; daughter of survivors by hiding; relative of Holocaust victims.
-Aerssen, Hans van; Amsterdam; relative of Holocaust victims and of survivor by hiding.
-Aerssen, Wilhelmine van; Amsterdam; relative of Holocaust victims and of survivor by hiding.
-Aliman-Tuender, Grada; Herzelya, Israel;
-Amat, Patimah; Bussum; relative of Holocaust victim and survivors.
-Ancona, Hedy d’; Amsterdam; former Minister of Health, Culture and Wellbeing (including war victims); former member of  Senate and European Parliament; daughter of Holocaust victim.
-Anstadt, Milo; Amsterdam; survived in hiding; relative of Holocaust victims.
-Aschkenazy, Yehuda; Hilversum.
-Aschkenazy-van Dam, Jacqueline; Hilversum.
-Asser, Eli; Amsterdam; writer; survived in hiding; relative of Holocaust victims.
-Bakker, Hanna; Purmerend; granddaughter of Holocaust victim.
-Bar-Hamburger, Rachel; Israel.
-Barzelay, Robert; Pardes Hanna-Karkur, Israel; son and cousin of Holocaust victims and survivors; relative of Constance  Barzelay-Degenkamp, bearer Yad Vashem Award.
-Baracs, Karel; Amsterdam; son of Hester van Lennep, bearer Yad Vashem Award; relative of Holocaust and resistance  victims.
-Barend, Bert; Alphen aan den Rijn; survived together with parents in hiding with Mr. and Mrs. De Vries-Haga, bearers Yad  Vashem award.
-Barend, Frits; Amsterdam; son of survivors by hiding.
-Baruch, Esti ben; kibbutz Revadim, Israel; daughter of survivor by hiding.
-Baruch, Moshe ben; Ashkelon, Israel; survived in hiding.
-Berman, Helen; Tel Mond, Israel; survived in hiding, liberated from camp Westerbork.
-Berg, Edith van den; Delft; named after Edith Stein.
-Bladel, Leonie van; Hilversum; member Board Jewish Humanitarian Fund; former Vice-President Human Rights Committee  of the European Parliament.
-Bleich, Anet; Amsterdam; writer and journalist; daughter of Holocaust survivors.
-Bloemendaal, Wim; Bussum; relative of Holocaust victims.
-Boissevain, Charles; Leidschendam; bearer Yad Vashem Award; initiator Holocaust victims memorial.
-Bonn, Mirjam; Amsterdam; survived in hiding.
-Boers, André; Zichron Yaacov, Israel; former President Dutch Zionist Federation; former Chairman of the European Zionist  Labour Movement; grandson, nephew and cousin of Holocaust victims.
-Boon-van Hall, Mary-Ann; Haarlem; daughter of bearer Yad Vashem Award.
-Borghaerts, David; Amsterdam; grandson of survivor by hiding.
-Borghaerts, Sarah; Amsterdam; granddaughter of survivor by hiding.
-Bosch-Buitenkant, Hetty van den; Soest; survived in hiding; relative of Holocaust victims.
-Bosma, Eva; Arnhem; relative of Holocaust victims and survivors.
-Bouwman-Donkerbroek, Vera; Terschelling; granddaughter of the late Doeke Wiersma, bearer Yad Vashem Award.
-Braat, B.; Alphen aan den Rijn; survived in hiding with the Seubring family.
-Braat, René; Amstelveen; survived in hiding; relative of Holocaust victims and survivors.
-Brantes, Comte Guy de; Paris, France; relative of member French resistance.
-Brantes, Comtesse Marina de; Paris, France; former President CARE International; relative of bearers Yad Vashem Award  and members resistance.
-Brinkhorst, Laurens Jan; Den Haag; former Deputy Prime Minister and former Minister of Economic Affairs.
-Brouwer, Yoka; Desert Hot Springs (California), U.S.A; survivor, relative of 25 Holocaust victims.
-Bugel, Peter; Mizpe Ramon, Israel.
-Buis, Hennie; Amsterdam; daughter of survivor; granddaughter of Holocaust victims.
-Cleef, Alfred van; Amsterdam; son of survivor by hiding and of member Dutch resistance; grandson of Holocaust victims.
-Cleeff, Eveline van; Amsterdam.
-Cler, Anna de; Barendrecht; daughter of member Dutch resistance; relative of Holocaust survivors and victims.
-Cohen, Robert; Kiryat Tivon, Israel; survived in hiding.
-Cohen, Shimon S., Kiryat Ono, Israel; survived in hiding, together with parents and siblings; rescuers bearers Yad Vashem  Award.
-Cohen-Marcus, Fina; Kiryat Ono, Israel; survived in hiding, together with parents and siblings; rescuers bearers Yad Vashem  Award.
-Cohn-van West, Rosa; Jerusalem, Israel; survived in hiding, together with parents.
-Costa, Andy da; Oegstgeest; surgeon.
-Dam, Ferina van; Amsterdam; daughter of survivors by hiding.
-Dolman, Dr. Dick; Amsterdam; former President of Parliament; former chairman Netherlands-Israel Society.
-Donkerbroek, Nico; Terschelling; son-in-law of the late Doeke Wiersma, bearer Yad Vashem Award
-Donkerbroek, Reinder; Terschelling; grandson of the late Doeke Wiersma, bearer Yad Vashem Award.
-Donkerbroek-Wiersma, Neanske; Terschelling; daughter of the late Doeke Wiersma, bearer Yad Vashem Award.
-Dufour, Raymond; Haarlem; son of Dufour-van Hall, bearers Yad Vashem Award.
-Ede van der Pals, Will; Oss; father murdered in camp Vught.
-Eekeres, Cora van; Amsterdam; daughter of bearer Yad Vashem Award.
-Ehrlich-Stibbe, Eveline; Amstelveen; daughter of concentration camp survivors.
-Eliasar, Babs; Sneek; granddaughter of Holocaust victim; daughter of survivor through Dutch-Paris.
-Eliasar, Gerard; Nieuwerkerk aan den IJssel; grandson of Holocaust victim; son of survivor through Dutch-Paris.
-Eliasar, Maarten; Amsterdam; grandson of Holocaust victim; son of survivor through Dutch-Paris; Advisory Board member,  the John Henry Weidner Foundation for the Cultivation of the Altruistic Spirit.
-Eliasar, Norma; Amsterdam; daughter of survivor by hiding; granddaughter of Holocaust victims.
-Eliasar, Rob; Alphen aan den Rijn; son of survivor by hiding; grandson of Holocaust victims.
-Eliasar, Ursula; Amsterdam; daughter of survivor by hiding; relative of Holocaust victims and a few survivors.
-Engeland, Siline van; Eemnes; daughter of survivor trough hiding as well as survivor of three camps.
-Feldman, Joanna; Amsterdam; daughter of survivors by hiding in Warsaw, Poland.
-Flesschedrager, Benajmin; Rehovot, Israel; survived in hiding with the Bongers family, bearers Yad Vashem Award.
-Flesseman, Toetie; Abcoude; survivor together with family through hiding followed by escape to Switzerland.
-Frank, Carel; London, U.K; survived Theresiënstadt; son of Holocaust victim.
-Frank, H.; Givat Gen, Israel; survived in hiding with the late Mrs. B. Mens, bearer Yad Vashem Award.
-Frank, Steven; London, U.K; survived Theresienstadt; lectures in British schools about his wartime experiences.
-Frank-Broeze; Anna; U.K; daughter of Cor Broeze, bearer Yad Vashem Award.
-Frijda, Alide; Aigne, France; survived in hiding.
-Frijda, Jetteke; Amsterdam; survived in hiding; daughter of Holocaust victim.
-Frijda, Prof. Dr. Nico H.; Amsterdam; Professor of Psychology, University of Amsterdam; survived in hiding.
-Ganter, Dr. Kurt; Phippsburg (Maine), U.S.A; Executive Director, the John Henry Weidner Foundation for the Cultivation  of the Altruistic Spirit.
-Geron, Bernard S.; Beer-Shewa, Israel; survived in hiding with Dufour and van Hall families, bearers Yad Vashem Award.
-Gessel-van Dam, Mimi van; Amsterdam; survived in hiding.
-Godschalk, Louis; Israel; survived in hiding; rescuers received a “plant a tree ceremony” at Yad Vashem and the honorary  citizenship of the State of Israel.
-Graaf, Maarten van der; Amsterdam; attorney.
-Graaf, Roderick van der; Amsterdam.
-Groen, Rosette; Eibergen; survived three camps and in hiding; daughter of Holocaust victims.
-Grunfeld, Frans; Amsterdam; survived in hiding.
-Grunfeld-Kahn, Margriet; Amsterdam; survived by hiding.
-Grünfeld, Joyce; Amstelveen; survived in hiding within a family, bearers Yad Vashem Award.
-Gulden, Gerlof van; Amsterdam; grandson of the late Doeke Wiersma, bearer Yad Vashem Award.
-Gulden, Angelique van; Amsterdam; relative of the late Doeke Wiersma, bearer Yad Vashem Award.
-Gulden-Wiersma, Fetsje van; Amsterdam; daughter of the late Doeke Wiersma, bearer Yad Vashem Award.
-Haas, Micha de; Amsterdam; son of survivor by hiding.
-Haas, Yvonne de; Amsterdam; survived in hiding; mother murdered in Auschwitz.
-Habraken-van Hall, Marleen; Apeldoorn; daughter of Gijs van Hall, member Dutch resistance.
-Hall, Deanna van; Amsterdam; daughter of Gijs van Hall, member Dutch resistance.
-Hamburger, Dr. A.D.; Jerusalem, Israel; survived in hiding; survived Bergen-Belsen and Theresiënstadt as one of the “group  unknown children” (Gruppe Unbekannte Kinder) in the last transport that left camp Westerbork on September 13, 1944.
-Harvitt-Con, Lily; Chatham (New York), U.S.A; survived in hiding; saved by bearers of Yad Vashem Award; relative of  Holocaust victims.
-Heertje, Arnold; Naarden; Holocaust survivor.
-Heijden, Maarten van der; Amsterdam; grandson of Holocaust victim; son of survivors by hiding.
-Heil, Marilyn; Amsterdam; (grand)daughter of survivors by hiding; relative of Holocaust victims and survivors.
-Hellmann, Paul; Rotterdam; survived in hiding, saved by bearer of Yad Vashem Award; relative of Holocaust victims.
-Hijmans, Prof. Dr. Willy; Aerdenhout; Professor of Immunology, University of Leiden; member Dutch resistance and Dutch- Paris participant, involved in finding hiding places and assisting in arranging escape for fellow Jews to Switzerland.; brother  of the late Lisel Hijmans, member Dutch resistance and survivor of Auschwitz and Ravensbrück.
-Hovingh, G.C.; Zuidlaren; church historian; Reverend; author of biography about member Dutch resistance Johannes Post.
-Hulst, Prof. Dr. Johan W. van; Amsterdam; Professor of Philosophy of Education, Free University Amsterdam; former  Senator Dutch Parliament, 1956-1981; played an important role in saving 500 Jewish babies and children from the  “Hollandsche Schouwburg”; bearer Yad Vashem Award.
-Huyser, Henk; Aigne, France; official worker on Jewish-Christian relationship; relative of survivor by hiding.
-Illés, Vera; Amsterdam; daughter of survivor of Budapest ghetto; granddaughter and relative of Holocaust victims; relative  of survivor by hiding.
-Israël, Erik; Hoofddorp; son of survivor by hiding.
-Israël, Esther; Rotterdam; daughter of survivor by hiding.
-Israël, Ronald L.; Veenendaal; survived in hiding with the Wiersma family, bearer Yad Vashem Award.
-Israël-van Amstel, Paula; Hoofddorp; daughter-in-law of survivor by hiding.
-Israël-Melse, Jacoba; Veenendaal; spouse of survivor by hiding.
-Jacobs, Sasha; Geldrop; son of survivors.
-Kamp, Rolf; Amsterdam; son and grandson of Holocaust victims; survived in hiding.
-Kann, Emilie; Amsterdam; daughter and granddaughter of bearers Yad Vashem Award.
-Kats, Rozette; Amsterdam; survived in hiding; daughter, grandchild and relative of Holocaust victims; Board member,  Stichting Sobibor (Sobibor Foundation).
-Kaufmann, Susanne; Amsterdam; granddaughter of survivor by hiding; relative of Holocaust victims.
-Kazin-Rosenbaum, Betty; Zichron Yaakov, Israel; survived in hiding with Hageman family, bearers Yad Vashem Award;  daughter and sister of Holocaust victims.
-Kimel, Prof. Sol; Haifa; Israel; Professor of Chemistry, the Schulich Faculty of Chemistry, Haifa; survived in hiding; relative  of Holocaust victims.
-Kisch, Eldad, Ramat Hasharon, Israel; Holocaust survivor.
-Kisch, Hanan J., Omer, Israel; Professor of Geology (emeritus), Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva; survivor of  concentration camps.
-Kisch-Heringa, Gurit; Omer, Israel.
-Kisch-Kroon, Annelien, Ramat Hasharon, Israel; spouse of Holocaust survivor; daughter of Kleys and Henriette -Kroon-van  Dijk, bearers Yad Vashem Award.
-Knijnenburg-Donkerbroek, Marijke; Terschelling; granddaughter of the late Doeke Wiersma, bearer Yad Vashem Award.
-Knoop, Hans; Schilde (Belgium); journalist; Dutch Nazi hunter and author of book on Judenrat; survived as hidden child.
-Kockx, Hannah; Amsterdam; daughter of survivor by hiding; relative of Holocaust victims.
-Koekkoek, Joop; Krommenie; survivor; son of Holocaust victim.
-Kremer, Robert; Amstelveen; survived in hiding (in Belgium).
-Kremer-de Vries, Tilly; Amstelveen; survived in hiding.
-Lamsma, Sierd; Den Helder; Reverend, Protestant Church in the Netherlands (PKN)
-Langhout, E.T.; Damwoude; widow of Dutch-Paris participant.
-Langhout, Marcella; Damwoude; daughter of Dutch-Paris participant. Advisory Board member, the John Henry Weidner  Foundation for the Cultivation of the Altruistic Spirit.
-Laus, Louis; Bloemendaal; lawyer; survived in hiding; relative of Holocaust victims.
-Leefsma, Henny; Amsterdam; survived in hiding; survived Auschwitz.
-Leenen, Beja; Hilversum; daughter of survivor; granddaughter of Holocaust victims.
-Lisser, J; Amsterdam; husband of L.M. Elion who survived in hiding.
-Loskamp, Eva; Eemnes; relative of Holocaust victims; granddaughter of Loskamp family, bearers Yad Vashem Award.
-Loonstijn, Mirjam; Obdam; survived in hiding; relative of Holocaust victims and survivors.
-Luidens-Oswald, Marion; Old Forge (New York), U.S.A.
-Manheim, Jetje; Amsterdam; daughter of Holocaust survivor; Chairperson of Stichting Sobibor (Sobibor Foundation).
-Maoz, Elly; Even Yehuda; Israel; survived Westerbork and Theresienstadt.
-Marks, Bart; Sneek; grandson of survivor through Dutch-Paris.
-Meijers, Avraham; Amsterdam; journalist; survived in hiding.
-Minco, Michael; Amstelveen.
-Mol, Tzvi Hans; Ashkelon, Israel; survived in hiding with the Rip family, bearers Yad Vashem Award.
-Mulder, Etty; Sittard; daughter of the late Loes Mulder-van Marle, bearer Yad Vashem Award.
-Naftaniel, Ronny; Den Haag; Director, Centrum Informatie en Documentatie Israël (Center for Information and  Documentation Israel) (CIDI).
-Neter-Polak, Flory; Schellinkhout; Chairperson Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers; survived in hiding;  daughter of Holocaust survivors.
-Nieuwland, Michael van; Antwerp, Belgium; relative of Holocaust victims.
-Nihom, Harry; Netanya, Israel; survived in hiding.
-Offermans, Joep; Sittard; son-in-law of the late Loes Mulder-van Marle, bearer Yad Vashem Award.
-Onyszkiewicz, Janusz; Brussels, Belgium - Warsaw, Poland; Vice-Chairman of the Foreign Affairs Committee of the  European Parliament; former spokesman Solidarity movement; former Minister of Defence, Poland (1992-1993 and 1997- 2000).
-Panhuis, Piet; Leeuwarden; son-in law of the late Griet Venema-Wiersma, bearer Yad Vashem Award.
-Panhuis-Venema, Janny; Leeuwarden; daughter of the late Griet Venema-Wiersma, bearer Yad Vashem Award.
-Peeters, Ankie; Wassenaar; playmate of the Sanders children who were their neighbours at the time.
-Perath (voorheen Premsela), Ithamar; Harei Yehuda, Israel; relative of many Holocaust victims; translated several memoirs  of survivors, today in Israel, who owe their lives to the help of non-Jewish Hollanders.
-Permutti-de Wit, Henriëtte; Herzlya, Israel; daughter of Holocaust victim.
-Peters van den Bergh, Vita; Zutphen; survived in hiding, as did her brothers, sister and parents.
-Pieper, H.H.M; Amsterdam; relative of Holocaust victims and survivors.
-Polak, Chaja; Amsterdam; writer; survived in hiding; daughter of Holocaust victim and Auschwitz-survivor.
-Polak, Herman; Meerssen; survived in hiding (18 different families, 3 of them bearers Yad Vashem Award).
-Pool, Joachim; Eilat. Israel; relative of survivors by hiding; survived Westerbork and Theresienstadt.
-Powell, Grietje C.J.; Killeen (Texas), U.S.A; daughter of survivors by hiding; relative of Holocaust victims.
-Pront, Frits; Amstelveen; survived in hiding; lectures in schools on behalf of Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
-Pront, Shalom; Aseret, Israel; survived in hiding by bearers Yad Vashem Award; son of Holocaust victims.
-Raesfeld-van Faassen, Elly von; Amsterdam.
-Raz-van de Kamp, Helen; Kiriat Ata, Israel; daughter of survivor by hiding and of Auschwitz survivor.
-Reijs, Raymond; Amsterdam; son of survivor by hiding.
-Rinat, Ab; Rehovot, Israel; survived in hiding; relative of Holocaust victims.
-Rinat, No’omi; Rehovot, Israel; Bergen-Belsen-survivor; relative of Holocaust victims.
-Roco, Annette; Amsterdam; survived in hiding; ten of her rescuers bearers Yad Vashem Award; daughter of Auschwitz- survivor; relative of Holocuast victims.
-Roco, Emile; Terneuzen; survived in hiding with sister; mother survived Mengele’s experiments, father murderd in  Auschwitz.
-Roodenburg, Libert; Amsterdam; survived in hiding.
-Roodenburg-Slagter, Gerda; Amsterdam; survived in hiding by foster parents Valk, bearers Yad Vashem Award, including  daughter Rie Geugjes-Valk; daughter of former chairman of Het Nederlands Auschwitz Comité (Dutch Auschwitz  Committee) Jos Slagter and of the late Johanna Slagter-Dingsdag, killed in Auschwitz.
-Rookmaker, Pieter; Amersfoort; survived in hiding.
-Rookmaker-van Leer, Mirjam; Apeldoorn; Jewish born, converted to Christianity; provided hiding to 11 persons, mainly  Jews; survived, together with son, in hiding with 19 different families, among whom bearers Yad Vashem Award; lectures in  schools about her rare experience as both hide-giver and being in hiding.
-Rosen, Frank; Larnagol, France; survived in hiding.
-Rottenberg, Jeshaja; Amsterdam; grandson of survivor by hiding.
-Rozeboom, Geert J.; Haarlem; playmate of the Sanders children who were his neighbours at the time.
-Sanders, Hannie; Almere; second generation.
-Sanders, Myra; Rotterdam; mother survived by fleeing from Vienna to Switzerland, father by fleeing from The Hague to  Switzerland; paternal grandparents survived Theresienstadt; maternal grandparents escaped from Vienna to London; relative  of many Holocaust victims.
-Scheltema, Wepko; Amsterdam; judge.
-Schelvis, Dr. Jules; Amsterdam; Honorary Doctor University of Amsterdam; Founder of Stichting Sobibor (Sobibor  Foundation). Author of book on Sobibor; survived Sobibor.
-Schelvis, Marianne; Amstelveen; daughter of Sobibor-survivor.
-Schöffer, Prof. Dr. Ivo; Leiden; Professor of History, University of Leiden; bearer Yad Vashem Award.
-Schokking-Dufour, Maria; Reeuwijk; daughter of Dufour-van Hall, bearers Yad Vashem Award.
-Schoonenberg-Kat, Irène; Hoorn; survived in hiding; relative of Holocaust victims.
-Schwarzkächel, Johan; Amsterdam; relative of Holocaust victims and survivors.
-Sijtsma, Tabe; Amsterdam; brother in law of the late Doeke Wiersma, bearer Yad Vashem Award; member of the Dutch  resistance.
-Simons, Rob; Beijing, China; journalist and former Jerusalem-based Middle East correspondent; son of survivor by hiding  and of survivor by fleeing to France; brother of survivor of "The lost transport" from Bergen Belsen, liberated in April 1945  by the Russian army near Tröbitz; grandson of four Sobibor victims.
-Soesan, Simon; Haifa, Israel; son of survivors by hiding with Snellen family, bearers Yad Vashem Award.
-Spanjaard, Ed; Amsterdam; conductor; son of the late Auschwitz-survivor Ima van Esso; invited by H.M. Queen Beatrix to  conduct the Mahler concert during her state visit to Israel,1995, attended by Mr. Itzhak Rabin and Mr. Shimon Peres.
-Speelman, Uri; Israel; survived by hiding; mother “treated”by Dr. Mengele.
-Spiegel, Prof. Dr. Egbert van; Hattem; former Head of Governmental Science Department; survivor.
-Steenhof-Bloemendaal; Carla, Hoofddorp; relative of Holocaust victims.
-Steenhuis-Hoepelman, Lous; Amsterdam; survived Bergen-Belsen and Theresiënstadt as one of the “group unknown  children” (Gruppe Unbekannte Kinder) in the last transport that left camp Westerbork on September 13, 1944.
-Sterman-Vleeschdrager, Marijke; Amsterdam; daughter and granddaughter of Holocaust victims.
-Straschnow, George; Israel.
-Swaab, Annette; Amersfoort; survived in hiding; relative of Holocaust victims.
-Swaab, Corinne; Amstelveen; daughter of Auschwitz-survivor; daughter of member Dutch resistance, bearer Yad Vashem  Award.
-Tels, Harry; Den Haag; son, grandson and relative of Holocaust survivors and victims.
-Tropp, Lea; Amstelveen; survived in hiding; parents both killed in Auschwitz.
-Vance-Cappola, Angela; Brooklyn (New York), U.S.A.
-Vance, John; Brooklyn (New York), U.S.A.
-Vanderwerff, Hans; North York (Ontario), Canada.
-Vathorst-Smit, Marja van de; Utrecht; daughter of survivor; granddaughter of Holocaust victims.
-Venema, Jan Arend; Lemmer; son of the late Griet Venema-Wiersma, bearer Yad Vashem Award.
-Venema, Sita; Lemmer; daughter-in-law of the late Griet Venema-Wiersma, bearer Yad Vashem Award.
-Verkijk, Dick; Sandy (Utah), U.S.A; journalist; author of book on the fate of the Sanders family.
-Viskoper, Reuven J.; Ashkelon, Israel; survived Auschwitz.
-Vlijmen, Jack van; Amsterdam; survived in hiding with non-Jewish family; stepmother bearer Yad Vashem Award.
-Vlijmen, Lisette van; Ashkelon, Israel; survived Bergen-Belsen and Theresiënstadt as one of the “group unknown  children” (Gruppe Unbekannte Kinder) in the last transport that left camp Westerbork on September 13, 1944.
-Vries, Aron S.M. de; Diemen; grandson of survivors by hiding; relative of Holocaust victims.
-Vries, Sara D.J. de; Diemen; granddaughter of survivors by hiding; relative of Holocaust victims.
-Vries Robles, Carola de; Almere; second generation, Soul-Jew.
-Waage, Hilde; Amsterdam; Board member Stichting Sobibor (Sobibor Foundation).
-Walter, Mirjam; Kfar Shmarjahu, Israel; survived in hiding.
-Walvisch, Channa; Amstelveen; survived in hiding (15 addresses).
-Weezel, Loes van; Amsterdam; survived together with family in hiding divided over various people, all bearers of Yad  Vashem Award.
-Weezel, Ronald van; Berlin, Germany; parents and grandparents survived in hiding.
-Weijel, Joop; Amsterdam; survived in hiding, as did his brother and parents.
-Weijel-Wolf, Ruth; Amsterdam; survived in hiding, as did her parents.
-Werf, Egbert van der; Dordrecht; (grand)child and relative of survivors by hiding.
-Wertheim-Cahen, Geertruida.
-Wiersma, Gosling; Amsterdam; son of the late Doeke Wiersma, bearer Yad Vashem Award.
-Wiessing, Henriëtte; Casteren; relative of Holocaust victims.
-Wiewel, Joren; Amsterdam; grandson of survivor by hiding.
-Yakin, Hanna; Israel; survivor; daughter of Jan van Hulst, bearer Yad Vashem Award, and Paula Horowitz, survivor;  contributor to the Encyclopedia of Dutch Righteous Gentiles.
-Zuiden, Maurits van; Jerusalem, Israel; parents survived in Westerbork.
-Zuilekom, Wouter van; Hilversum; survived in hiding;
-Zuilekom-Polak, Peter van; Hilversum; psychotherapist; survived in hiding; relative of many Holocaust victims.


Cries from the heart…


… of a relative of Holocaust victims in the Netherlands:

May the essence of what it means to be a human being be acknowledged.....especially by representatives of the Jewish peoples, The Jewish god is a God of love and Justice for ALL HUMAN BEINGS. All human beings ARE CREATED IN THE IMAGE OF GOD.....it is Moshe who asked the Jews to choose life........for those who answered in choosing life and at the same time risking their own lives, they need to be honored, despite different religions or identifications.... we are one people.... This splitting, creating apartheid, devaluing and humiliating of so called non-Jews by so called pure and right Jews need to be stopped. It is a kind of thinking which diminishes the dignity of the Jewish god-men relationship into a power game and doing exactly what God forbid us to do: lowering the human being and reducing him to a soulless thing instead of uplifting him and appreciating the adding life to life.......I am a Jew, halachically kosher, ashamed and in distress about the inappropriate behaviour of my fellow Jews....please cut through the form, redeem the love and justice and honor these people....

… of a survivor by hiding in Israel:

With all my heart I sign your request to Jad wa Shem to review their criteria.

… of a daughter of a Holocaust victim in Israel:

Apparently the children were Jewish enough to have to hide and to later be murdered by the Germans. So this righteous Christian risked his life to save Jewish children. Are you less righteous if you save Jews and non-Jews, than only Jews?

… of a camp survivor in Israel:

This is a big disgrace and I gladly join the appeal.

… of a camp survivor in Israel:

I completely agree with the appeal and support it wholeheartedly.

I am absolutely convinced that the use of ethnocentric criteria for the granting of the Yad Vashem award is counterproductive and to say it frankly, I find it totally disgusting.
So please continue your good work and help Israel free itself from its ghetto mentality. That for me is the true meaning of the Pesach celebration.

… of a survivor in Israel:

Please quickly add my name, preferably in fat red letters. What a disgrace!

… of a grandson of a survivor in the Netherlands:

Yad Vashem uses criteria that demand proof of the intention to save Jews. If a person wanted to help all people, including Jews, it is not sufficient because he didn’t focus solely on Jews. […] this is very disturbing. Not just for people of who we find they should be awarded, but also for people who have already received the Award. Should Mr. Caubo have decided, during the war to help Jews exclusively, and not non-Jews, he would have been a kind of war criminal. I hope Yad Vashem will see that not giving the Award is a kind of insult to all people who have already received one.

… of a survivor by hiding in the Netherlands:

Are the people at Yad Vashem in Jerusalem still truly aware of what we had to go through over here, and what the consequences really could be (and often were) for those families that provided a hiding place or persons that offered help? Isn’t the mere fact of providing a hiding place or the willingness to help Jewish refugees ample proof?

… of a survivor by hiding in Israel:

Dismay!

I’m not sure whether I understand this properly. But if I do, I cannot believe it. Brave people who risked their lives to save Jews are, in the eyes of Yad Vashem not, respectively no longer, “Kosher” according to Yad Vashem’s criteria?
What did, all of a sudden, go wrong at Yad Vashem? If these brave people also saved non-Jews, they cannot be awarded as Righteous among the Nations?

With deep indignation.


Artikel Parool 27 april 2009.


PRESENTATIE BOEK GEWONE HELDEN de DUTCH-PARIS ONTSNAPPINGSLIJN.UITNODIGING – INVITATION MINI-SYMPOSIUM DUTCH-PARIS
10 NOVEMBER 2016 - 13.30-17.00 - HILTON AMSTERDAM.

Op 10 november 2016 verschijnt bij Uitgeverij Boom het boek Gewone Helden – De Dutch-Paris ontsnappingslijn 1942-1945, geschreven door Dr. Megan Koreman.
Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u die middag van harte uit voor het mini-symposium GEWONE HELDEN – ORDINARY HEROES: THE MAKING OF DUTCH-PARIS.

Programma:
13.30   deuren open
14.00   mini-symposium, met medewerking van:
    • Megan Koreman, historicus en auteur van het boek;
    • Hans Blom, voormalig directeur van het NIOD;
    • Ad van Liempt, auteur, journalist en tv-programmamaker;
    • Onno Sinke, historicus en beleidsadviseur Arq Psychotrauma Expert Groep;
    • Max van Weezel, politicoloog, journalist en radiomaker.
    • Het symposium wordt gevolgd door uitreiking van het eerste exemplaar van Gewone Helden.
16.00-17.00   receptie
De voertaal bij het symposium zal Engels zijn.
Locatie: Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam.
Aanmelding: vanwege het beperkte aantal plaatsen vragen wij u zich, bij voorkeur per omgaande maar uiterlijk op 20 oktober, aan te melden door te klikken op de volgende link: Symposium. U komt dan op de webpagina van het Dutch-Paris Blog waar u zich kunt aanmelden.
Verzoek: indien u andere geïnteresseerden kent, wilt u deze uitnodiging dan doorsturen met de vraag om bij eventuele interesse zo snel mogelijk te reageren?

Andere informatie:
• Uitzending ‘Andere Tijden’ op 5 november op NPO2 rond 21.10 uur: de VPRO-NTR zendt in haar reeks ‘Andere Tijden’ de aflevering ‘Ontsnappingsroute in de oorlog’ uit, die gewijd zal zijn aan Dutch-Paris.
• U kunt na afloop in het Hilton Amsterdam blijven overnachten tegen het speciale tarief van €219 per kamer (prijs bij bezetting door 1 persoon, €239 bij bezetting door twee personen) inclusief ontbijt en Wi-Fi, exclusief 5% city tax. Deze aanbieding is geldig op basis van beschikbaarheid. U kunt reserveren via deze boekingslink.
Indien u meer informatie wilt of vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen via onderstaand e-mailadres.
Wij hopen u op 10 november aanstaande te mogen begroeten!
Namens Megan Koreman, de Weidner Foundation en Uitgeverij Boom,
Maarten Eliasar
Van Eeghenstraat 137
1071 GA Amsterdam
symposium@dutchparis.com
Het symposium wordt mogelijk gemaakt door Hilton Amsterdam en onze andere sponsors.

Terug naar
startpagina

Jurre